Menu
Winkelkar 0

Privacy

Registratie van persoonsgegevens
U kunt de website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Indien u echter wenst over te gaan tot het bestellen van onze producten, vragen wij u om bepaalde persoonsgegevens mee te delen. Deze persoonsgegevens, zoals uw naam of adres die u aan ons meedeelt, worden uitsluitend opgenomen en verwerkt in het klantenbestand van Bieren Van Begeerte. U mag op uw twee oren slapen, wij spelen uw gegevens niet door aan derden.

Inzage en correctie van persoonsgegevens
Elke gebruiker kan inzage krijgen in de geregistreerde persoonsgegevens, transparantie is belangrijk voor ons. Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 inzake persoonlijke gegevens, de wet op de e-handel van 11 maart 2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 heeft u te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen. Neem zeker contact op met ons indien u daarover vragen hebt.