Menu
Shopping cart 0

Privacy

Registratie van persoonsgegevens
U kunt de website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Indien u echter wenst over te gaan tot het bestellen van onze producten, vragen wij uw om bepaalde persoonsgegevens mee te delen. Deze persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw familienaam, adres, etc.) die u ons meedeelt, worden uitsluitend opgenomen en verwerkt in het klantenbestand van BierenVanBegeerte.

Inzage en correctie van persoonsgegevens
De gebruiker kan inzage krijgen in de geregistreerde persoonsgegevens. Overeenkomstig de wet ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer van 8 december 1992 inzake persoonlijke gegevens, de wet op de e-handel van 11 maart 2003 en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 heeft u te allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.